Térdízületek meggyulladtak, mit kell tenni,

térdízületek meggyulladtak, mit kell tenni

Előszó A természetes gyógymód és annak gyógyeszközei. A ik század egyik legjelentékesebb vívmányai közé eltagadhatlanul a természetes gyógymódszer újbóli fölfedezése és felvirágzása tartozik, a mely Tovább Előszó A természetes gyógymód és annak gyógyeszközei.

térdízületek meggyulladtak, mit kell tenni

A ik század egyik legjelentékesebb vívmányai közé eltagadhatlanul a természetes gyógymódszer újbóli fölfedezése és felvirágzása tartozik, a mely a legújabb időkben nagyszerű tökéletességre emelkedett. A természetes gyógymódszer hiveit manapság már csupán a régi czopf gyógyszszerekkeli orvoslás stb.

Gyógyeljárásunk a közelmúlt években annyi barátot nyert, még maguk az orvosok közt is, hogy nincs messze ama idő, midőn gyógymódszerünk magát minden más egyébb gyógymód fölé kiküzdi, mivel ezen módszer az egyedüli ész-és természetszerű gyógymódszer, és mivel ennek segélyével sokkal jobb eredményeket érünk el, mint bármi más gyógymóddal.

térdízületek meggyulladtak, mit kell tenni

Oly helyeken, a melyekben a természetes gyógyeljárás már tért szorított magának a természetorvosoknak ma már jóval több mit kell tenni van, mint a gyógyszerekkel kezelő orvosoknak; a betegek úgyszólván megrohanják őket. Helyeken, a melyekben eddig csak egy természetgyógyász működött, ma már rövid idő múlva szükséges.

térdízületek meggyulladtak, mit kell tenni

Ily helyeken már ma nem nézik a természetgyógyászokat és mit kell tenni elleneik kicsinylőleg le, hanem a közönség a természetszerű gyógymódot, a mely eredményei által magának mindenütt előbb-utóbb a nekijáró becsülést kiküzdi, teljes rokonszenvével megajándékozza. E helyen is ismételve szivből felkérem az orvos urakat mindenünnen, hogy iparkodjanak mit kell tenni új gyógyeljárással mindinkább jobban megismerkedni, és oda hatni, hogy már a közel jövőben a természetszerű gyógyeljárás és annak gyógymódjai legyenek kizárólag a betegek javára és épülésére alkalmazva.

Vissza Tartalom.

térdízületek meggyulladtak, mit kell tenni

További a témáról